Binevler Mah. Üniversite Bulvarı Devriş Dal Apt. No:228/B Şahinbey/GAZİANTEP

+90 342 360 86 27


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ


Türev İç Ve Dış Tic. A.Ş. (“Türev”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz ziyaretçilerimizi, çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, tedarikçi çalışanlarımızı, tedarikçi yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.


1. İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz, Türev tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin, fiziksel mekân güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları); fiziksel mekân güvenliğinin temini amacı ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve -bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*- kimlik bilgileri (ör. ad, soyadı), iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekân güvenliği bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

D. Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri:

E. Tedarikçi Yetkilisi

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, hukuki işlem bilgileri;


2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Türev tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.


4. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?


5. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Türev olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.


6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Türev’e ait “http://www.turevmedikal.com.tr/” adresinde yer alan, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusu : Türev İç Ve Dış Tic. A.Ş.

Adres : Şahinbey, Üniversite Bulvarı Derviş Dal Apt.No : 228/B, 27400 Gaziantep

Mail :kvkk@turevmedikal.com.tr